Modifierade fanér

Inspirerad av naturen själv

Resultatet av en kombination av speciella träslag och lämplig teknik är modifierad faner. Det är en lösning som gör det möjligt att få ett enhetligt och reproducerbart fanerark med en bredd på upp till 640 mm.

Upptäck mångfalden av fanér